Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning

09apr2019
10apr2019

Ger kunskap om MT-ingenjörens roll vid anskaffningsprojekt för medicinteknisk utrustning/system

Plats: Universitetssjukhuset Örebro