Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning

09apr2019
10apr2019

Sista anmälningsdatum 2019-03-05

Plats: Universitetssjukhuset Örebro

Ger kunskap om MT-ingenjörens roll vid anskaffningsprojekt för medicinteknisk utrustning/system

Kursinbjudan

Sista anmälningsdatum 2019-03-05