Faktura/Betalningar

Faktura -och betalningsanvisningar

Serviceavgifter: betalas till Bankgiro nr 286-0823, Handelsbanken

Vid utlandsbetalning:
IBAN:
SE35 6000 0000 0001 2337 4308
SWIFT:
HANDSESS
Bankkontorets adress:
Handelsbanken Vanadisplan
Box 21129
100 31 Stockholm

Certifieringsavgifter: till Bankgiro nr 438-5852, Handelsbanken

Övrigt: till Bankgiro nr 255-6488, Handelsbanken

Fakturaadress:

MTF Kansli
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2-48
141 86 STOCKHOLM

Organisationsnummer: 845000-9827

Mail: mtf@karolinska.sll.se