Fokusgrupp – Medicinteknikdagarna

Fokusgrupp – Medicinteknikdagarna

Medlemmar: Neda Haj-Hosseini (Sammankallande),
Nina Sundström, Ingalill Karlsson, Fredrik Nikolajeff

Syfte

Syftet med fokusgruppen är att utveckla Medicinteknikdagarna strategiskt samt förbättra administrativa rutiner för att utöka deltagande på konferensen och behålla MTD som en samlingsplats för alla intressenter av medicinteknik.

Mål för 2021/22

  • Uppdatera kokboken kontinuerlig
  • Förbättra rutiner för ansvar och beslut mellan MTF och värdorganisation
  • Använda mer engelska i konferensen och annonserna för att vara attraktivt för internationella forskare främst verksamma inom Sverige.
  • Attrahera fler deltagare och utställare