FOKUSGRUPP – Nätverkande och nationell samverkan

Medlemmar:
Tomas Camnell
Git Eliasson
Åse Ek
Eva Robertsson
Beatrice Bellinder
Torbjörn Söderström

Syfte 
Genom samarbete med andra intressenter (nationella föreningar, eg
verka för att öka kunskapen om villkoren för säker och effektiv användning av MTP i vården.

Samarbete över gränserna. Tillverkare-Vårdgivare
* Vårdgivare kan göra mer för att förstå hur en produkt utvecklas och säkerställs
* Leverantörer måste förstå användarens villkor och icke uttalade krav.

Mål för 2021
Bidra till att klargöra villkoren för återanvändning av engångsprodukter i vården; identifiera system, metoder och rutiner för bibehållen patientsäkerhet vid  återanvändning av engångsmaterial/produkter.

Andra mål  som kan tas upp för diskussion (för 2021 eller 2022) 
Krislägeshantering- tex Pandemi eller andra oplanerade händelser.
Tillsammans med certifieringskommittén utarbeta en frågeställning kring hur certifieringen till organisationer om hur MTF certifieringen uppfattas och beställa en rapport kring ämnet
Gasanläggningar
Patientmonitoreringar.

 Identifiera och lyfta upp andra aspekter av patientsäkerhet vid användningen av MTP