Fokusgrupp – Vetenskap och internationellt nätverkande

Fokusgrupp – Vetenskap och internationellt nätverkande

SYFTE

Fokusgruppen skall blicka framåt och peka ut vilka internationella trender som finns på området, föreslå strategier för hur MTF kan arbeta för att stärka svenska medicinteknisk forskning, föra dialog med beslutsfattare och delta i den forskningspolitiska debatten, föra ut kunskap om medicinteknisk forskning till samhället, och inspirera unga människor till medicinteknisk forskning.

MÅL 2021/22

Ett nytt vetenskapligt råd med fem unga framstående medicintekniska forskare verksamma i Sverige kommer bildas under 2021. Fokusgruppens medlemmar kommer delta i olika internationella konferenser under 2022 och informera MTFs medlemmar om nya forskningsrön och trender. MTF ansöker tillsammans med Svenska Sjukhusfysikerförbundet för att Sverige skall stå som värd för världskongressen i medicinsk teknik och fysik 2028.