Påminnelse! Har du en kollega du vill uppmärksamma

Nu kan du nominera en kollega till MTF:s pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården.
Priset syftar till att ge erkänande till en person inom svensk sjukvård som har arbetat med aktiviteter som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning ivården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.
MTFs pris för goda medicintekniska bedrifter_2015