Hög tid att söka fondmedel från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Hög tid att söka fondmedel från Jacobson-Öbergs fond för stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Enskilda eller juridiska personer kan ansöka om stipendier och anslag till pedagogiskt projekt.
Senast 31 maj vill vi ha din ansökan. Läs mer.