Klinisk prövning kan genomföras för att få fram kliniska data om en medicinteknisk produkt.

Klinisk prövning kan genomföras för att få fram kliniska data om en medicinteknisk produkt.

Kliniska prövningar bör genomföras i enlighet med god klinisk sed (Good Clinical Practice, GCP), som beskrivs i den internationella standarden ISO 14155:2011 Klinisk prövning av medicintekniska produkter – god klinisk praxis. Revidering av standarden pågår och inom kort kommer en ny version att publiceras. Läkemedelsverket rekommenderar att man använder sig av den senast publicerade versionen av standarden.
Standarden täcker upp hela processen med kliniska prövningar av medicintekniska produkter från början till slut, dvs design, utförande, registrering och rapportering.