Kritik mot Socialstyrelsens rapport

Kritik mot Socialstyrelsens rapport

Swedish Medtech skriver i en rapport att det är:
Anmärkningsvärt är att myndigheten har valt att tolka publikationerna på ett sätt som stödjer tesen att återanvändning kan ske utan ökad risk för patienten, när detta inte kan läsas ur underlagen de lutar sig mot.
Läs hela dokumentet här