Kurs/Konferens

Målgrupp för MTF:s kurser
Huvudsakligen medicintekniska ingenjörer och civilingenjörer verksamma vid sjukhus. Andra professioner kan göra en egen bedömning om kurserna är relevanta.

Kursutbud:
Kurser som erbjuds frekvent:
IT-nätverk och infrastruktur, varje år eller efter behov
Ultraljud grundkurs, Lunds tekniska högskola, ungefär vartannat år
Medicin för tekniker, distanskurs Linnéuniversitet, ungefär vartannat år
Upphandling och införande av medicintekniska utrustning,  Region Örebro län, ca varje år eller efter behov
Övergripande regler och praxis inom medicinsk teknik, Swedish Medtech, varje år
Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverk, i samband med Vitalis varje år

Andra kurser som erbjuds efter förfrågan:
Nya medicintekniska regelverk (MDR, IVDR)
Ultraljud fortsättningskurs, Lunds tekniska högskola
Projektutbildning
IT-nätverk och infrastruktur, fortsättningskurs

Kurser vid Medicinteknikdagarna
Varje år erbjuds kurser i samband med Medicinteknikdagarna. Dessa kurser tar bl.a. upp nya ämnen och anpassas ofta till konferensens tema.

Intresseanmälan
MTF arbetar med att ta fram kurser utifrån medlemmarnas önskemål och behov. Har du ideér och önskemål om kurser, hör gärna av dig till någon av utbildningsansvariga eller lämna intresse via denna länk.

Högskoleutbildning inom Medicinteknik 
MTF arbetar med en kartläggning av utbildning på högskolenivå i Sverige. De universitet som idag erbjuder någon form av medicintekniskt program är följande:

Lunds tekniska högskola
Linköpings universitet
Kungliga tekniska högskolan
Chalmers tekniska högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet

Se kalender

Kurser

Är du intresserad av att få information om MTF:s kurser?
Anmäl dig via denna länk så får du kursinformation via e-post

Kursansvarig inom MTF är Ingalill Karlsson
Ingalill.Karlsson@akademiska.se

22mar2021
31mar2021

Medicinteknisk säkerhet

Öppen för anmälan via MTF, senast 08/03

Plats: Distanskurs, Linköpings universitet

07apr2021
08apr2021

Nya medicintekniska regelverk

Sista anmälningsdag 8 mars

Plats: Distanskurs - 2 halvdagar

26apr2021
25maj2021

Projektutbildning ur ett MT-perspektiv, distanskurs 4 halvdagar

4-halvdagar 26-27 april samt 24-25 maj.

Plats: Distans

Konferenser

04okt2021
06okt2021
04okt2022
06okt2022

Medicinteknikdagarna 2022

Preliminärt datum

Plats: Kulturens Hus, Luleå