Kurs/Konferens

Målgrupp av MTFs kurser
I huvudsakligen medicintekniska ingenjörer och civilingenjörer verksamma vid sjukhusen. Andra professioner kan göra en egen bedömning  om kurserna är relevanta.

Utbud av kurser:
Kurser som erbjuds frekvent:
Medicinteknisk säkerhet, Linköpings universitet – varje år i Mars
Ultraljud grundkurs, Lunds tekniska högskolan, var ca 1.5 år
Medicin för tekniker grundkurs, distanskurs, Linnéuniversitet, var 1.5 år
IT-nätverk och infrastruktur, ca varje år eller efter behov

Andra kurser som erbjuds efter förfrågan:
Upphandling och införande av medicintekniska utrustning, Örebrolänsregion
Medicintekniska förordningen (MDR)
Ultraljud i form av en fortsättningskurs, Lunds tekniska högskolan
Medicin för tekniker i form av en fortsättningskurs, distanskurs, Linnéuniversitet
IT-nätverk och infrastruktur i form av en fortsättningskurs

Kurser vid Medicinteknikdagarna
Varje år erbjuds kurser dagen innan medicinteknikdagarna. Dessa kurser syftar mest på nya regler och ämnen och oftast anpassas till konferensens tema.

Intresse anmälan
MTF arbetar med att ta fram kurser utifrån medlemmarnas önskemål och behov.
Har du ideér och önskemål om kurser, hör gärna av dig till någon av utbildningsansvariga eller lämna intresse via denna länk.

Högskole utbildning inom Medicinteknik 
MTF arbetar med kartläggning av utbildning på högskole nivå i Svergie. De universitet som idag erbjuder någon form av medicinteknisk program är som följande:

Lunds tekniska högskolan
Linköpings universitet
Kungliga tekniska högskolan
Chalmers tekniska högskolan
Umeå universitet
Uppsala universitet

Se kalender

Kurser

Är du intresserad av att få information om MTF:s kurser?
Anmäl dig via denna länk så får du kursinformation via e-post

Kursansvarig inom MTF är Ingalill Karlsson
Ingalill.Karlsson@akademiska.se

18mar2019
22mar2019

Medicinteknisk säkerhet

Behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning samt lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Plats: Linköpingsuniversitet

09apr2019
10apr2019

Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning

Ger kunskap om MT-ingenjörens roll vid anskaffningsprojekt för medicinteknisk utrustning/system

Plats: Universitetssjukhuset Örebro

Konferenser

02okt2019
03okt2019
21maj2019
23maj2019

Vitalis

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

17sep2019
20sep2019