Kurs/Konferens

Målgrupp av MTFs kurser
I huvudsakligen medicintekniska ingenjörer och civilingenjörer verksamma vid sjukhusen. Andra professioner kan göra en egen bedömning  om kurserna är relevanta.

Utbud av kurser:
Kurser som erbjuds frekvent:
Medicinteknisk säkerhet, Linköpings universitet – varje år i Mars
Ultraljud grundkurs, Lunds tekniska högskolan, var ca 1.5 år
Medicin för tekniker grundkurs, distanskurs, Linnéuniversitet, var 1.5 år
IT-nätverk och infrastruktur, ca varje år eller efter behov

Andra kurser som erbjuds efter förfrågan:
Upphandling och införande av medicintekniska utrustning, Örebrolänsregion
Medicintekniska förordningen (MDR)
Ultraljud i form av en fortsättningskurs, Lunds tekniska högskolan
Medicin för tekniker i form av en fortsättningskurs, distanskurs, Linnéuniversitet
IT-nätverk och infrastruktur i form av en fortsättningskurs

Kurser vid Medicinteknikdagarna
Varje år erbjuds kurser dagen innan medicinteknikdagarna. Dessa kurser syftar mest på nya regler och ämnen och oftast anpassas till konferensens tema.

Intresse anmälan
MTF arbetar med att ta fram kurser utifrån medlemmarnas önskemål och behov.
Har du ideér och önskemål om kurser, hör gärna av dig till någon av utbildningsansvariga eller lämna intresse via denna länk.

Högskole utbildning inom Medicinteknik 
MTF arbetar med kartläggning av utbildning på högskole nivå i Svergie. De universitet som idag erbjuder någon form av medicinteknisk program är som följande:

Lunds tekniska högskolan
Linköpings universitet
Kungliga tekniska högskolan
Chalmers tekniska högskolan
Umeå universitet
Uppsala universitet

Se kalender

Kurser

Är du intresserad av att få information om MTF:s kurser?
Anmäl dig via denna länk så får du kursinformation via e-post

Kursansvarig inom MTF är Ingalill Karlsson
Ingalill.Karlsson@akademiska.se

20jan2020
28maj2020

Medicin för tekniker, grundkurs

Vårterminen 2020; Sista anmälningsdag 19 december

Plats: Distanskurs

24jan2020

Introduktion till hygien och miljö på operationssalar

Sista anmälningsdag 14 december

Plats: Huddinge sjukhus, Stockholm

03feb2020
12mar2020

Projektutbildning ur ett MT-perspektiv, 3 dagar

3-dagarskurs 3-4 feb samt 12 mars. Sista anmälningsdag 19 december.

Plats: Solna, Stockholm

23mar2020
27mar2020

Medicinteknisk säkerhet

Plats: Linköpings universitetssjukhus

01apr2020
02apr2020

Konferenser

06okt2020
07okt2020

MT-dagarna 2020

Plats: Malmö, Malmö Live

20apr2020
22apr2020
05maj2020
07maj2020

Vitalis 2020

Plats: Svenska Mässan, Göteborg