Kursråd

MTF arbetar med att ta fram kurser utifrån medlemmarnas önskemål och behov.
Har du ideér och önskemål om kurser, hör gärna av dig till någon av utbildningsansvariga eller lämna intresse via denna länk.

Kursrådet består av:

Utbildningsansvarig 2018 -2019 (utses av styrelsen):

Ingalill Karlsson (Huvudansvarig)
E-post: ingalill.karlsson@akademiska.se

Kursrådet i övrigt:

Neda  Haj-Hosseini
E-post: neda.haj.hosseini@liu.se

Josef Adolfsson
E-post: josef.adolfsson@vgregion.se

Per Ackeberg
E-post: per.ackeberg@telia.com

Maria Wirenstedt
E-post: maria.wirenstedt@ltblekinge.se

Miki Perc
E-post: miki.perc@vgregion.se

Medicinteknikdagarna
(person som sitter med i styrelsen och är med i MTD programkommitté):
Neda  Haj-Hosseini

Rådgivare till kursrådet:
Daniel Hednäs
E-post: Daniel.Hednas@nll.se

Susanna Sohlén
E-post: Susanna.sohlen@dll.se

Jessica Ylvén
E-post: Jessica.ylven@vgregion.se