Länkar

Intertek SEMKO AB – Provnings- och certifieringsorgan
LfMT – Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik
Läkemedelsverket
Medtech West/Wise
MTF-Dialys
NovaMedTech  Innovationer för morgondagens vård, arbetar bl.a med nätverksskapande aktiviteter i syfte att stärka området medicinsk teknik
ReidarMTP – Databas för rapportering av avvikelser med medicintekniska produkter
SFMI – Svensk Förening för Medicinsk Informatik
SIS – Standardiseringen i Sverige
SKL – Sveriges kommuner och landsting
SAMTIT – Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT
Socialstyrelsen
Stiftelsen för Strategisk Forskning – Swedish Foundation for Strategic Research
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska Läkaresällskapet
Swedish Medtech – Sjukvårdens Leverantörs Förening
Vetenskapsrådet – Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar att stödja och utveckla svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet.
VINNOVA

Informationsmaterial

Samverkansregler

Innovationsupphandlingar

Medicintekniska produkter enligt ny lagstiftning 2017

NMI- nationella informationssystem som ej är CE-märkta

Samordnat införande av medicinteknik, En förstudie om behov av samverkan, SKL

Webbtidningar

Dagens Medicin – Fackpress om svensk sjukvård
Läkartidningen
NyTeknik – Allmänteknisk veckotidning

Utomlands

DMTS – Dansk Medicoteknisk Selskab
EAMBES – European Alliance för Medical  and Biological Engineering & Science
IFMBE – International Federation for Medical and Biological Engineering
IUPESM – International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine
WHO – World Health Organisation