Medicinteknisk ingenjör, Capio St Görans Sjukhus, Stockholm