Medicinteknisk ingenjör sökes till Medicinsk Vårdteknologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Service, underhåll samt installation av nätverksansluten medicinteknisk utrustning och sjukhusövergripande system såsom Defibrillatorer, Övervakningsutrustning, EKG-utrustning, Ultraljudsutrustning, CTG-apparater och Spirometrar med tillhörande lagringssystem.

Även konsultation, upphandlingsstöd, systemförvaltning och teknisk förvaltning av medicintekniska informationssystem bland annat lagringssystem för ultraljudsbilder, CTG-kurvor och EKG-kurvor.