MT-dagarna 2020 ställs in

MT-dagarna 2020 ställs in

Med anledning av den rådande situation har styrelsen för MTF beslutat att ställa in Medicinteknikdagarna 2020 i Malmö.

För närvarande arbetar vi med att ta fram planer för ett eventuellt ersättningsprogram 2020 och en plan för Medicinteknikdagarna 2021. Ersättningsprogrammet kommer troligen att bli i form av en digitalkonferens angående konsekvenserna av coronaepidemin ur ett medicintekniskt perspektiv. Har du erfarenheter du vill dela med dig av, kontakta ordförande i programkommittén Magnus Cinthio på e-postadress Magnus.Cinthio@bme.lth.se
Kommittéerna för MTD 2020 vill tacka alla som bidragit till programmet och planeringen under de gångna månader, vi är stolta över det stora arbetet som har lagts ner.