MT-dagarna

Medicinteknikdagarna, MTD, är kanske Sveriges viktigaste mötesplats för medicinsk teknik.
Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter, landets medicintekniska kluster (exempelvis CMTF, CMTH, MedTech West) och branschorganisationer.
Under MTD kan man ta del av det senaste på såväl utrustnings- som forskningsfronten, de senaste medicintekniska lösningarna samt delta i kurser riktade till medicintekniska ingenjörer.

 

In English

Medicinteknikdagarna, MTD, is perhaps Sweden´s most important meeting place for medical technology.
The aim is to collect all key stakeholders in biomedical engineering, such as the biomedical engineers, medical device companies, medical experts, researchers, representatives from healthcare, government, medical technology clusters (eg CMTF, CMTH, MedTech West) and industry associations.
During MTD it will be possible to take advantage of the latest information regarding biomedical equipment, the research front, the latest biomedical solutions as well as participate in courses targeted towards biomedical engineers.

MT dagarna 2017 är slutförda.
Det var 462 deltagare som under två dagar gavs möjlighet att lyssna till plenarföreläsningar samt åtta parallella sessioner i intressanta ämnen.
Utställarna var till antalet 41.
Program MTD 2017_1
Posters 2017
MTD2017 Västerås abstracts
Bildreportage
MTD2017 Västerås abstracts

Ljudfil från Västmanlands Taltidnings där Johan Lunner fans på plats och intervjuade några av MT-dagarnas utställare och arrangörer.

 

MT dagarna 2016 är slutförda.
Det var ca. 340 deltagare som gavs möjlighet att lyssna på många intressanta föreläsningar och att möta ett 30 tal utställare.
Program MTD 2016
bilder MT dagarna
MTD2016 Örebro plenarer abstracts
MTD2016 Örebro posters abstracts

MT dagarna 2015 är slutförda.
Det var ca. 380 deltagare som under dagarna fick möjlighet att träffa kollegor och 24 utställare samt höra på många bra och intressanta föreläsningar.
MTF vill tacka Uppsala och sponsorerna som gjorde dessa dagar möjliga.
Program MTD2015
Reportage från MTD2015
MTD2015 Uppsala abstractbok

MT dagarna 2014 är slutförda. Det var över 400 besökare som fick träffa kollegor, ett 30-tal utställare och höra på mycket intressanta föreläsningar.

Vad som gjorde årets dagar speciellt var att dessa kombinerades med IFMB:s Nordisk-Baltisk konfernes.

mt2014

Läs krönika inför årets MTD-dagar skriven av Lars Carlsson , Verksamhetschef Medicinsk Teknik, Karolinska Universitetssjukhuset
Program MT-dagarna 2014

MT dagarna 2013 är slutförda. Det var över 400 besökare som fick träffa kollegor, ett 40-tal utställare och höra på mycket intressanta föreläsningar.

Vad som gjorde årets dagar speciellt var att vi anordnade en kvinnolunch.

Läs repportage från lunchen här
Läs mer om WiSE här
Program MT-dagarna 2013

mt131

mt132

Program MT-dagarna 2011

På årets MT dagar var vi ca. 300 deltagare som fick ta del av många bra programpunkter.
Bland teman på programmet kan nämnas nya tekniker för medicinska bilder,
patientsäkerhet, medicinsk teknik och IT i hemsjukvård, det moderna sjukhuset och industrinätverk
inom medicinsk teknik och IT. Bland presentatörerna var bl.a Anders Persson på medicinska
bildcentret CMIV och den internationellt kände experten på biosensorer, Tony Turner med.