MTF:s medlemsenkät

MTF:s medlemsenkät

Tack alla ni 424  som svarade på enkäten! Era svar ger oss värdefull information om vad ni önskar och förväntar er runt ert medlemskap i MTF. Ni värderar MTD och att det arrangeras kurser högt. Hälften/hälften säger att man vill ha Dagens Medicin som papperstidning kontra en webtidning. MTF:s styrelse kommer att hantera enkätsvaren och alla era kommentarer på kommande möten och framförallt på vårt strategimöte i början av juni.
Tack för kommentaren ”Styrelsen gör ett fantastiskt bra jobb!”. Det värmer.
Här kan du se enkätsvaren