Ny ordförande vald för Svenska Läkare sällskapet

Ny ordförande vald för Svenska Läkare sällskapet

Stefan-LindgrenFullmäktige valde Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, till ny ordförande för SLS. Det finns ett antal frågor som Stefan lyfter fram som extra viktiga
för Sällskapet. Systemperspektiv på hälso- och sjukvården i samhället är en sådan. Internationalisering är en annan. Andra viktiga områden där SLS kan och bör bidra är det yrkeslivslånga lärandet samt arbetet för en ökad folkhälsa.

– Det är ofrånkomligt att man tänker på det ansvar det innebär att representera läkarprofessionen i så många olika frågor som Läkaresällskapet är engagerat i.
Samtidigt är möjligheten att påverka utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård oerhört stimulerande, säger Stefan Lindgren om sitt nya uppdrag.