Hemsidan

Publicerad: 5 maj, 2015 Kategori: Nyheter
Nu har vi skapat en ny hemsida! Uppdatering av dina medlemsuppgifter via hemsidan kommer att stängas, men kommer att vara möjligt igen till hösten. Behöver du ändra dina uppgifter så hör av dig till Kansliet.

Alla vinner på mer smart teknik på sjukhusen

Publicerad: 5 maj, 2015 Kategori: Nyheter
Sjukvården beskrivs ofta i termer av kris och problem. Trots att vi aldrig satsat så stora resurser som i dag står vården i Sverige inför omfattande utmaningar. Ett pressat läge får inte innebära att satsningar på innovation prioriteras ned,

Erna Ebelings pris 2014 tilldelades Mats Danielsson, professor på KTH, department of physics

Publicerad: 20 april, 2015 Kategori: Nyheter
Han får årets Erna Ebelings pris med motiveringen av hans banbrytande insatser vad gäller nya detektorer för radiologisk avbildning. Han kombinerar en mycket stark vetenskapig verksamhet med entreprenöriell verksamhet. Hans forskning har varit till stor nytta för patienter genom att hög bildkvalitet har kunnat kombineras med låg patientdos.