Ordförande brev MTF mar/apr

 

Det finns väl inte någon som undgått informationen om Covid-19-viruset som sprids i världen. Den snabba smittspridningen och den påverkan den har på oss är högst påtaglig när jag skriver detta brev. Vi måste styra om vården för att ta emot fler patienter i intensivvård och för det krävs inte bara fler utbildade i intensivvård, det behövs fler utrustningar. De patienter som 1177 styr in till sjukhuset kommer behöva intensivvård, intermediärvård eller en vårdplats. För att kunna ta emot fler på kortare tid kommer sjukvården behöva fler ventilatorer, högflödes-utrustningar, flödesväljare och infusionspumpar, mm.

MTF har upprättat ett nära samarbete med Swedish Medtech kring hur vi ska samordna leveranser av Medicinteknik utrustning som vi använder för att vårda smittade med Covid-19. Det är viktigt att utrustningen som tillverkarna producerar för högtryck dygnet runt kommer till rätt vårdgivare. Vården måste kommunicera sina behov, dvs vilken kapacitet har man att ställa om vården och vilken utrustning saknas för den kapaciteten.
Tillverkarna måste fördela utrustning på ett effektivt sätt där den gör mest nytta, inte till den som gjort den största eller första beställningen.

Kan vården och tillverkarna samordna detta kommer vi att ha gjort det bästa vi kunde!

EU-kommissionen meddelar att man vill skjuta upp starten av det nya regelverket Medical Device Regulation (MDR) ett år. Med tanke på att fokus för de flesta företagen nu ligger i att försöka försörja sjukvården med nödvändig utrustning och förbrukningsmaterial och självklart bry sig om anställdas hälsa så hoppas jag beslutet kommer snabbt. Tack EU-kommissionen!

Vad kan vi som individer göra för samhället idag? Jo, vi kan hålla oss informerade och lyssna på experterna.  Jag är imponerad över hur väl vi sluter upp bakom experterna och hoppas vi om några månader kan bekräfta att vi tänkt rätt.

Tvätta händerna ofta, i 30 sekunder, se filmen: https://youtu.be/tswQXTySS24

Håll ca 2m avstånd till andra människor för att undvika överföring av droppsmitta när vi pratar.

En ny vecka startar och vi får chansen att samarbeta för allas hälsa igen!
Git