Ordförandebrev december

Hej!
Redan december och strax jul. Vart tog hösten vägen?! När man tänker tillbaka inser man dock att mycket har skett denna höst.

Medicinteknikdagar (MTD) gick av stapeln den 10-11:e oktober i Västerås. Det blev två dagar med många intressanta föreläsningar, paneldiskussioner, leverantörsmöten, forskningspresentationer inom det medicintekniska området som involverar den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag. TACK till er alla som var med och arrangerade och gjorde dessa dagar möjliga. Ni gjorde ett kanon jobb! Tack till alla besökare och företag/organisationer. Utan er alla inga MTD.

Arbetet med att arrangera MTD 2018 i Umeå pågår förfullt. Du har väl bokat in 9-10 oktober 2018 i kalendern. Precis som i år kommer det att hållas kurser dagen innan, dvs. den 8:e oktober.

Under MTD delades även MTFs pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården ut. Årets pris tilldelades Nils-Erik Pettersson. GRATTIS!

MTF årsmöte ägde även rum den 10:e oktober. Årsmötet klubbad igenom ett första beslut för namnändring på föreningen till ”Svensk medicinteknisk förening”. Enligt stadgan krävs ett till årsmötesbeslut innan namnändringen kan verkställas.

Under hösten har MTF även varit med och arrangerat teknikprogrammet under Röntgenveckan, som gick av stapeln den 12-15:e september i Linköping. Planering för 2018 röntgenvecka pågår även här redan.

MTFs kursråd gör ett strålande jobb för att erbjuda kurser inom det medicintekniska området. Under hösten erbjöds kurserna om nya EU-förordningen kring dataskydd för personuppgifter (GDPR), nya EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) samt en kurs runt kvalitetsledningssystem ISO 9001 i samband med MTD. Även kursen ”Upphandling av medicinteknisk utrustning” gick av stapeln i Örebro i november.

Under våren erbjuds en grundkurs i ”Ultraljudsteknik och fysik” och en kurs i ”Medicinteknisk säkerhet”. Se mer på MTFs hemsida www.mtf.se. Planering pågår även så att ni ska kunna erbjudas fler kurser. Har du förslag/önskemål om en kurs/seminarier vänligen hör av dig till MTFs kursansvariga/kursrådet.

Vad händer framöver:
Förutom planering för MTD och Röntgenveckan pågår ett intensivt arbete med att tillsammans med Swedish Medtech och Medtech4Health arrangera en AI-dag på Vitalis den 25:e april 2018 samt ett branschmingel i samband med Almedalsveckan 2018. World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering äger även rum i Prag i juni. Jag hoppas att vi ses på några av dessa arrangemang framöver.

Glöm inte att på www.mtf.se finner du bland annat information runt:

  • Aktuella utlysningar från Medtech4health.
  • Hur du söker fondmedel från Jakobsson-Öbergs fond.
  • Medlemsinloggningen, som innebär att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka på kollegor i landet, administrera vissa delar av dina egna uppgifter via MTFs hemsida samt komma åt viss dokumentation och IFMBE publikationer.
  • Certifieringen till medicinska ingenjörer/civilingenjörer.
  • Lediga tjänster runt om i MT Sverige.

MTF går även att följa på LinkedIn.

Har du några frågor/funderingar tveka inte att kontakt någon av oss i MTF styrelse.
Vill passa på att tacka MTFs styrelse och kanslist. Ni är roliga att arbeta med och gör ett fantastiskt jobb.
Njut nu av julen! Vi ses och hörs 2018.

Caroline Hagström