Ordförandebrev december

Caroline H 2015

Hej!

Så äntligen satte jag mig ner och skrev ihop ett ordförandebrev.

Mycket har hänt sedan sist. Bland annat följande:

  • 13-14 oktober ägde Medicinteknikdagarna (MTD) rum i Uppsala. Tack MT, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet samt Resia, sponsorerna/utställarna och alla deltagarna för givande dagar med intressanta föreläsningar, nätverkande mellan akademi/industri/sjukvård och god mat.
  • MTF:s årsmöte skedde under MTD. Tyvärr var det få som deltog.
  • Under hösten har en grundkurs i ultraljudsteknik och fysik hållits i Lund samt att kurserna ”Krav på Medicinska Informationssystem” och ”IEC60601-1 med fokus på elsäkerhetskraven” ägde rum dagen innan MTD.
  • Certifiering av medicinska ingenjörer/civilingenjörer har pågått sedan 1994. Runt 730 personer har certifierats under dessa 22 år. För att titta på vad certifieringen har inneburit, status för vår profession samt hur certifiering ska bedrivas framöver har en utredning startas under hösten med en arbetsgrupp bestående av MTF:s ordförande, Lf-MT:s ordförande, certifieringskommitténs ordförande samt representanter från certifieringskommittén. Avrapportering sker i april/maj 2016.
  • MTF har varit engagerade i skapandet av Medtech4Health som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med start 2016 och finansierat av VINNOVA. Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det ska leda till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige. För att läsa mer se medtech4health.se.
  • Erna Ebelings pris 2015 tilldelades professor Göran Stemme. GRATTIS!

Under våren kommer följande att pågå:

  • Kursen ”Medicinteknisk säkerhet” går av stapeln 14-18 mars i Linköping.
  • ”Ulraljudsteknik och fysik” fortsättningskurs är planerad till 16-18 mars i Lund.

För mer information om kurser se www.mtf.nu.

En konvertering av MTF:s gamla medlemsregister till en nyare version har skett. Nästa steg kommer att bli att du som medlem via en inloggningsbar del kan gå in via hemsidan och söka upp kollegor i landet samt administrera vissa delar av dina egna uppgifter via vår hemsida. Även viss dokumentation kommer att läggas under inloggningsdelen.

Tyvärr delades inte priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården ut i år heller. Jag hoppas på att ni alla funderar på vem som bör nomineras till detta pris under 2016.

Sist vill jag uppmana er till att ta fram er kalendrar och redan nu boka av att ni befinner er i Örebro den 5-6 oktober nästa år. Jag är stolt att få avsluta mitt ordförandeskap på hemmaplan under medicinteknikdagarna just i min hemstad Örebro.

Önskar er alla en mysig, snörik, stressfri GOD JUL och ett glatt, överraskande, stjärnklart GOTT NYTT ÅR. Väl mött 2016

Ordförande
Caroline Hagström