Ordförandebrev mars

Ordförandebrev MTF mars 2020

Hej

Våren kommer snabbt på! Det knoppas på många håll i landet vilket känns lite märkligt då februari precis tagit slut. Men som med allt annat är det bara att anpassa sig efter utvecklingen och försöka ligga ett steg före, oavsett om det är väder eller teknik det handlar om.

MTF deltar varje år ut ett eget instiftat pris. Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Bedömningskommittén riktar in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.
Sista ansökningsdag är den 31 aug 2020.
Prissumman är 30.000:-
Ansök här: https://www.mtf.nu/stipendier-fonder/

MTF deltar i införandet av nya MDR i praktiken. Regeringen har utsett Socialstyrelsen som samordnare i frågan om vi ska tillåta re processing och återanvändning av medicintekniska engångsprodukter eller inte i Sverige. MTF deltar i ett första uppstartsmöte i början av mars. Hör gärna av dig om du har tankar som jag borde förmedla från föreningen.

Nu har du möjlighet att nominera någon hos dig till Medtech4health innovation award 2020. Har ni implementerat innovativ medicinteknik som lett till förbättring för patienter, vårdpersonalens arbetsmetoder eller annat? Nominera här: https://medtech4health.se/

SAMTIT har bjudit in ordföranden i MTF att moderera dag 2 i programmet. Detta tackar vi för! Ska bli jättespännande att få delta och fördjupa samarbetet den 6-8 maj på Malmömässan.

Hoppas vi ses där! Till anmälan: https://www.samtit.nu/

Vill även slå ett slag för våra kommande kurser:

-Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning, 1–2 april i Örebro

-Medicinska gassystemet som en medicinteknisk produkt, 27–28 april i Stockholm

-Patientsäkra IT-system, 4 maj i Göteborg

Git Eliasson

Ordförande i MTF