Presentation Kaj Lindekrantz

Ledamot

Professor

Kaj Lindecrantz

KTH
Teknik och hälsa
141 52 Huddinge

Tel: 08 7904825
E-post: KajLi@kth.se
Presentation:
Civilingenjör, professor
Arbetar som forskare inom medicinteknik med speciell inriktning mot signalbehandling och systemteknik för att lösa kliniskt/medicinskt relevanta problem.

kajpresentation