Presentation Lennart Philipson

Docent

Lennart Philipson

Presentation:
Har varit forskningsdirektör vid Örebro läns landsting samt har arbetat på Läkemedelsverket där han var chef för den medicintekniska verksamheten. Han har även innehaft chefspositioner inom universitetsvärlden. Lennart har en bakgrund som medicinteknisk forskare inom området neurofysiologi.

lennartph