Presentation Ronnie Lundström

Vice ordförande

Professor

Ronnie Lundström

Norrlands Universitetssjukhus

901 85 Umeå

Tel: 090 785 4023
E-post: ronnie.lundstrom@vll.se
Presentation:
Arbetar som forskare inom avdelningen med forsknings- och utvecklingsfrågor inom områdena medicinsk teknik och medicinsk informatik. I detta ingår bland annat utveckling av metoder för neurosensorisk diagnostik, utveckling av utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser samt utveckling av IKT-applikationer som ett stöd för såväl patienter, anhöriga som personal inom vård och omsorg.

Vice chairman

Ph.D., Professor

Ronnie Lundström

University Hospital of Northern Sweden

901 85 Umeå Sweden

Phone: +46 90 785 4023
E-mail: ronnie.lundstrom@vll.se
Presentation:
Working as a senior researcher at the Department of Biomedical engineering and Informatics, University Hospital of Northern Sweden, Umeå. This includes development of methods for neurosensory diagnosis, development of equipment for measurement and analysis of body movements and the development of ICT applications as an aid to patients, relatives and staff in health care.

ronniepresentation