Reportage från Röntgenveckan

Reportage från Röntgenveckan

Röntgenveckan 2017 anordnades av Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och CMIV i samarbete med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor.

MTF medverkade med ett Teknikprogram som bjöd på två dagars föreläsningar samt teknikermöte.
Reportage