Stöd till innovatörer inom vård och omsorg

Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt finns att söka.
Utlysningen är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg.
Läs mer