Styrelse

Ordförande, certifieringskommittén

Medicinteknisk ingenjör

Git Eliasson
Medicinsk Teknik
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Tel: 08-616 17 22
E-post: git.eliasson@sll.se

Invald: 2018
Mandatperiod: 2018-2020

Sekreterare

Bild saknas

Medicinteknisk ingenjör

Eva Söderman Robertsson
ÅF Consult AB
Stockholm
Tel: 076-394 38 08
E-post: eva.b.robertsson@afconsult.com

Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2020

Ledamot

lennart_p_2014

Docent

Lennart Philipson
Konsult Medicinsk Teknik
Tel: 0730-927265
E-post: lennart.philipson@gmail.com
Presentation

Invald: 2011
Mandatperiod: 2017-2019

Ledamot, fond- stipendie och prisansvarig

kaj

Professor

Kaj Lindecrantz
KTH
Teknik och Hälsa
141 52 Huddinge
Tel: 08-790 48 25
E-post: KajLi@kth.se
Presentation
Invald: 2007
Mandatperiod: 2017-2019

Ledamot, utbildningsansvarig kursrådet

Bild saknas

Medicinteknisk Ingenjör

Ingalill Karlsson
Akademiska sjukhuset
Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it
751 85 Uppsala
Tel: 070-6112201
E-Post: ingalill.karlsson@akademiska.se
Invald: 2016
Mandatperiod: 2018-2020

Ledamot, PR ansvarig
StefanCandefjord

Forskarassistent
Stefan Candefjord

Chalmers Tekniska Högskola
Mobil: 073-382 15 37
E-Post: stefan.candefjord@chalmers.se
Invald: 2015
Mandatperiod: 2018-2020
Presentation

Ledamot, MTD-ansvarig, kursrådet

Bild saknas

Teknisk Doktor

Neda Haj-Hosseini
Linköpings Univesitet
Institutionen för Medicinsk Teknik
581 85 Linköping
Tel: 010-1032488
E-post: neda.haj.hosseini@liu.se
Presentation
Invald: 2014
Mandatperiod: 2016-2018

MTF Kansli

120808

Ann Wadner Englund
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2:48
141 86 STOCKHOLM
Tel: 08-585 807 78
E-post: mtf@karolinska.sll.se

Vice ordförande, remissansvarig

ronnie_lundstrom_150

Professor

Ronnie Lundström
Norrlands Universitetssjukhus
Medicinsk Teknik-FoU
901 85 Umeå
Tel: 090-785 40 23
E-post: ronnie.lundstrom@vll.se
Presentation
Invald: 2007
Mandatperiod: 2018-2019

Kassör

salvatore_c_2014

Medicinteknisk Ingenjör

Salvatore Capizzello
Sunderby sjukhus
Länsteknik, Medicinsk Teknik
971 80 Luleå
Tel: 070-593 10 74
E-post: salvatore.capizzello@norrbotten.se
Presentation
Invald: 2014
Mandatperiod: 2018-2020

Fakturaadress:
MTF Kansli
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
C2-48
141 86 Stockholm

Suppleant, kursrådet

Bild saknas

Helena Grip
Medicinteknisk Civilingenjör
Norrlands Univeresitetssjukhus
Ålidhems Centrum
901 85 Umeå
Tel:
E-post: helena.grip@regionvasterbotten.se
Presentation
Invald: 2015
Mandatperiod: 2018-2020

Suppleang, Företagsrepresentant

Bild saknas

Maziar Gharaei, industrirepresentant

Vingmed AB

Tel: 070-3196742
E-post: maziar.gharaei@vingmed.se
Presentation
Invald: 2018
Mandatperiod: 2018-2020

Ledamot, Vetenskaplig sekreterare

mikael_persson.150

Professor

Mikael Persson
Chalmers Tekniska Högskola
412 96 Göteborg
Tel: 031-177 21 576
E-post: mikael.persson@chalmers.se
Presentation
Invald:
Mandatperiod: 2017-2019

Adjungerad
Bild saknas
Läkare

Torbjörn Söderström
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Tel:
Mail: torbjorn.soderstrom@sll.se

Revisorer

Per Löfqvist, sammankallande
Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2019
E-post: per.lofqvist@sll.se

Philip De Geer
Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2019

Lars-Olof Almqvist, suppleant
Invald: 2012
Mandatperiod: 2018-2020

Valberedning

Caroline Hagström, sammankallande
Invald: 2018
Mandatperiod: 2018-2019
E-post: caroline.hagstrom@regionorebrolan.se

Magnus Cintio
Invald: 2016
Mandatperiod: 2016-2017

Per Hallberg
Invald: 2017
Mandatperiod: 2017-2018
E-post: per.hallberg@regionvasterbotten.se

Kursrådet:

Ingalill Karlsson, ingalill.karlsson@akademiska.se  sammankallande

Neda Haj-Hosseini, neda.haj.hosseini@liu.se

Josef Adolfsson, josef.adolfsson@vgregion.se

Helena Grip, helena.grip@regionvasterbotten.se

Per Ackeberg, per.ackeberg@telia.com

Miki Perc, miki.perc@vgregion.se

Maria Wirenstedt, maria.wirenstedt@regionblekinge.se

Adjungerade till Kursrådet:
Daniel Hednäs, daniel.hednas@nll.se
Jessica Ylvén, jessica.ylven@vgregion.se
Susanna Sohlén, susanna.sohlen@regionsormland.se

Fond/stipendiekommitté
Kaj Lindecrantz, sammankallande
Lennart Philipson
Ronnie Lundström