Svenska Läkaresällskapet lanserar ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet lanserar den 7 maj ett nytt idéprogram för en förbättrad hälsa och sjukvård och lyfter där de områden och frågor som är avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Det finns mycket att vara stolt över i svensk hälso- och sjukvård och vad vi åstadkommer i form av behandlingar och medicinska resultat. Samtidigt råder det kris i delar av vården, bemanningsproblem och brist på samordning, kontinuitet och patientsäkerhet med stängda vårdplatser, vårdköer och dödsfall till följd. Och fortfarande år 2018 har vi socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Hur kommer det sig i ett land som Sverige, som kan lägga stora resurser på hälso- och sjukvården?

VI ANSER ATT orsakerna är relaterade till hur sjukvården styrs. Vi är starkt kritiska till de senaste decenniernas utveckling mot ekonomism, kontroll, detaljmätning och byråkratisering. Svenska Läkaresällskapets uppmaning till vårdens makthavare – lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter!

MOT DEN BAKGRUNDEN är det hög tid att Sveriges läkare tar plats i debatten. Därför redovisar vi nu våra ståndpunkter i ett helt nytt idéprogram. Vi vänder oss till dig som är läkare, beslutsfattare, tillhör annan vårdprofession, är patient eller av andra skäl är intresserad av de vägval som behöver göras för att framtidssäkra svensk hälso- och sjukvård.

LÄS MER OM initiativet på kampanjsajten http://www.sls.se/lakarhjalp/ och ta del av filmer med våra talespersoner för de olika fokusfrågorna. Här finns även hela idéprogrammet samt en kortversion.  Läs även vår debattartikel publicerad i Dagens Samhälle (2018-05-07) där listar vi sex utvecklingsområden för att lösa sjukvårdens kris.

Länk till kampanjsajt  http://www.sls.se/lakarhjalp/

Länk till idéprogrammet https://issuu.com/svenskalakaresallskapet0/docs/sls_ideprog_a4_20s_web_low/1?ff=true&e=24614379/60931802

Länk till kortversion av idéprogrammet https://issuu.com/svenskalakaresallskapet0/docs/sls_lakarhjalp_fold/1?ff=true&e=24614379/60932053

Ladda ned en pdf av hela idéprogrammet här