Tack till Ann Wadner Englund för arbetet på kansliet!

Tack till Ann Wadner Englund för arbetet på kansliet!

Ann Wadner Englund har via Karolinska Universitetssjukhuset skött MTFs kansli under 18 år på ett utomordentligt sätt och varit ett värdefullt stöd till styrelsen.

Vi tackar Ann med ett unikt diplom från certifieringskommittén och intyg som Medicinteknisk föreningskanslist.

Föreningen önskar dig lycka till med dina nya utmaningar inom Medicinskt teknik på Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelsen MTF