Teknik för digitalisering i vården införs för sakta

Teknik för digitalisering i vården införs för sakta

Den digitala patientenBättre samordning och resursanvändning samt ökad tillgänglighet, Sverige är redo för en digitalisering av sjukvården men klarar sjukvården av detta?
Rapporten, Den digitala patienten är skriven på uppdrag av E-hälsomyndigheten och presenterades i Almedalen.
Läs rapporten här