Tydligare regelverk gällande medicinteknik

Tydligare regelverk gällande medicinteknik

I ett pressmeddelande skriver regeringen att man i en lagrådsremiss föreslår att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området. Den nya regleringen om medicintekniska produkter syftar till att skapa enklare och tydligare regler som ska främja innovation och gränsöverskridande handel, samt garantera patientsäkerheten. Förslagen innebär bland annat att lagen (1993:584) om medicintekniska produkter ska ersättas med en ny lag.
Läs hela pressmeddelandet