Utlysning där ni kan söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer

Utlysning där ni kan söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer

vinova-logoJapan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova.

Vad kan man söka för?
Internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer. Finansieringen avser genomförande, förstudier och konceptverifiering av potentiella nya lösningar/innovationer för äldre.
Lovande projekt kan bjudas in att söka vidare stöd för test och demonstration av lösningen.
Japan – Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People – Vinnova

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till konsortier med företag, en eller flera forskningsorganisationer som universitet, högskolor eller industriforskningsinstitut samt andra relevanta aktörer.

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Japan—Sweden-Academia-Industry-International-Collaboration-Program-on-Innovative-Solutions-Community-Design-and-Services-for-Elderly-People/