Utlysningar inom medicinteknik

Att stötta innovationsprojekt inom medicinteknik finansiellt är en viktig del av Medtech4Healths verksamhet.
Kommande utlysningar annonseras  på deras hemsida. Själva ansökan görs hos Vinnova.
Läs mer