Vårdföreträdare i regeringens strategiska råd för hälsa och life science.

Vårdföreträdare i regeringens strategiska råd för hälsa och life science.

Regeringen har utsett strategiska samverkansgrupper för näringslivets digitala strukturomvandling. En av grupperna är hälsa och life science
Grupperna ska ha en rådgivande roll till regeringen.
I rådet för hälsa och life science ingår personer från bland annat näringsliv, akademi och regioner.