Vetenskapligt råd

MTF:s vetenskapligt råd skall bestå av framstående företrädare för forskningsområdet medicinsk teknik och skall ge föreningen råd i sitt agerande kring forskningsstrategiska frågor inom medicinsk teknik.

MTF:s vetenskapliga råd har följande ledamöter:

Per Ask
Ordförande, Professor i medicinsk teknik, Fysiologisk Mätteknik, institutionen för medicinsk teknik, Linköpings Universitet

Hans Herz
Professor i biomedicinsk fysik och röntgenfysik, Kungliga tekniska högskolan

Ewert Bengtsson
Professor i datoriserad bildanalys, Centrum för bildanalys, Uppsala Universitet

Thomas Laurell
Professor i medicinska och kemiska mikrosensorer, Institutionen för elektrisk mätteknik, Lunds tekniska högskola

Mikael Persson
Professor i biomedicinsk elektromagnetism, institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola.

Olof Lindahl
FoU chef medicinsk teknik, Norrlands Universitetssjukhus, adj. professor i medicinsk teknik, institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet samt gästprofessor i medicinsk teknik, institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet.

Leif Sörnmo
Professor i medicinsk signalbehandling, institutionen för elektro- och informationsteknologi, Lunds universitet